Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 


 

 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) [ 5 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 157 
 
การดำเนินงานตามบัญชีข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
 
ด่วยที่สุด กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 78 
 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
 
ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 41 
 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 26 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1164
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,030,310 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com